« חזרה למילון מונחים

אי וודאות (Uncertainty), מצב בו מחסור במידע מקשה על הבנה מדויקת של המציאות. במצב זה, הרצון לייצר ודאות עשוי להוביל להנחה כי מה שהיה הוא שיהיה.

« חזרה למילון מונחים