« חזרה למילון מונחים

אמנות מערכתית (operational art), האופן שבו בני אדם מובילים שינויים טרנספורמטיביים במערכת מורכבות.

« חזרה למילון מונחים