« חזרה למילון מונחים

אנטרופיה (entropy), תהליך של איבוד אנרגיה שמוביל לטשטוש התהליכים הקיימים עד כדי קריסת המערכת.

« חזרה למילון מונחים