« חזרה למילון מונחים

אפקט (effect) הינו שינוי תוצאתי מכוון במציאות המערכתית הנובע לרוב מהתלכדות של תהליכים שונים.

« חזרה למילון מונחים