« חזרה למילון מונחים

ארגון עצמי (self organization) הינו מציאות בה אלמנטים במערכת מייצרים התהוות של תופעות חדשות באופן עצמאי.

« חזרה למילון מונחים