« חזרה למילון מונחים

בניית חזון (Visioning), שיטה לפיתוח חזון משותף של אנשי הארגון. החזון הוא תמונת העתיד הרצוי לארגון, ושלדעת אנשי הארגון ניתן להגשימו.

« חזרה למילון מונחים