« חזרה למילון מונחים

בעיה סוררת (Wicked Problem) הינה בעיה מערכתית שהניסיונות לפתור אותה לאורך זמן אינם מצליחים ואף מולידים בעיות חדשות בשל הדינמיקה המערכתית והיעדר הבנה בקרב קובעי המדיניות.

« חזרה למילון מונחים