« חזרה למילון מונחים

בריאות ב"נייד" (mHealth (mobile health))

מגוון יישומים הקיימים בטלפון הנייד או במכשיר נישא אחר שנועדו לנטר מדדים של האדם ובכך לסייע לטיפול ושיפור בריאותו.

« חזרה למילון מונחים