« חזרה למילון מונחים

בתי ספר כספקי כח (powered-up schools)

בית ספר שממצב עצמו חזק במרכז הקהילה וממנף את השותפויות היעילות ביותר, כדי לעזור ללומדים לצמוח ולפתח מגוון רחב של ידע, מיומנויות, גישות וערכים הן בבית הספר והן מחוצה לו.

« חזרה למילון מונחים