« חזרה למילון מונחים

גישה (Attitude), תגובה מעריכה כלפי אובייקט. התגובות יכולות להיות התנהגותיות, רגשיות, קוגניטיביות. ניתן להחזיק במס' גישות שונות כלפי אותו אובייקט בהזדמנויות שונות.

« חזרה למילון מונחים