« חזרה למילון מונחים

גלובליזציה (Globalization)

הרחבה, העמקה והאצה של קשרים בין לאומיים ובמיוחד בינאום השווקים של סחורות, שירותים, אמצעי הייצור, פיננסיים, תאגידים, טכנולוגיות ותעשיות.

« חזרה למילון מונחים