« חזרה למילון מונחים

גמיש/סתגלני (Malleable), בהקשרים חינוכיים ופסיכולוגיים גמישות מתייחסת לתפיסה כי יכולות, אינטליגנציה ורגשות אינם קבועים או סטטיים אלא גמישים ודינאמיים ונתונים לשינויים, גם בתגובה להתערבויות חינוכיות וחוויות חיים.

« חזרה למילון מונחים