« חזרה למילון מונחים

גנאולוגיה (geneology) חקירה של התהליכים, האירועים והתפיסות שהובילו להתהוות המציאות הנוכחית.

« חזרה למילון מונחים