« חזרה למילון מונחים

דוחים (repellers). דוחה (ביחיד) הוא כח במערכת המוביל להתרחקות של הגורמים מהמערכת מההשפעה שלו.

« חזרה למילון מונחים