« חזרה למילון מונחים

דינמיקות מערכתיות (system dynamics), דינמיקות פנים מערכתיות מסוגים שונים המובילות לשינוי או ייצוב בתוך המערכת.

« חזרה למילון מונחים