« חזרה למילון מונחים

הנגדה (opposing) מהלך מכוון לבחינת ההשלכות של פעולה אפשרית במערכת נבחרת לטובת דיוק האסטרטגיה למול התהוות של דינמיקות מערכתיות שונות.

« חזרה למילון מונחים