הנדסת אקלים

התערבות מכוונת ובקנה מידה גדול במערכת האקלים של כדור הארץ במטרה להפחית את ההתחממות הגלובלית