« חזרה למילון מונחים

הנדסת אקלים

התערבות מכוונת ובקנה מידה גדול במערכת האקלים של כדור הארץ במטרה להפחית את ההתחממות הגלובלית

« חזרה למילון מונחים