« חזרה למילון מונחים

העתקה ללא התמרה (copying without adaptaion) הינו כשל הרווח בארגונים העוסק בהעברה של גופי ידע כפי שהם ממרחב למרחב מבלי להתאימם למציאות המערכתית השונה.

« חזרה למילון מונחים