« חזרה למילון מונחים

הפתעה בסיסית (fundamental surprise), הפתעה הנובעת מפער תפיסתי ביחס למציאות ומובילה למצב של "הלם" לנוכח התפתחות החורגת מן המערכת התפיסתית הקיימתֿ.

« חזרה למילון מונחים