« חזרה למילון מונחים

הפתעה מצבית (situational surprise), הפתעה הנובעת מפער במידע ביחס לסיטואציה.

« חזרה למילון מונחים