« חזרה למילון מונחים

התלכדות ביו-דיגיטלית (Biodigital Convergence)

ההתמזגות מתהווה ומתפתחת של טכנולוגיות דיגיטליות, טכנולוגיות ביולוגיות ומערכות ביולוגיות.

« חזרה למילון מונחים