« חזרה למילון מונחים

התמרה (transfer) תהליך שבו ידע משנה מצבי צבירה, ומתאים עצמו לסביבות משתנות. ההתמרה היא כלי מרכזי ביכולת שלנו כפרטים וכארגונים לעסוק בסוגיות שהן בגדר לא ידוע.

« חזרה למילון מונחים