« חזרה למילון מונחים

התנסות (experimentation), היא נדבך מרכזי ביצירת הבנה של האופן שבו נניע שינוי. היא מחייבת פעולה מתוך ידיעה חלקית כדי לייצר ידיעה מבוססת יותר בעתיד.

« חזרה למילון מונחים