« חזרה למילון מונחים

התקדמות הלמידה (Learning progression), תיאור של עלייה ברמות הקושי והמורכבות ברכישת ידע, מיומנויות, גישות וערכים בתחום.

« חזרה למילון מונחים