« חזרה למילון מונחים

ון עתידים (Futures Venn), הינה שיטה לסינתזה בין נושאים עתידניים שונים במטרה לעמוד על נקודות ההשקה בינהם. השיטה מיועדת לתלמידים מתקדמים שלמדו באופן נפרד מספר נושאים עתידניים. הצורך למצוא היגדים הקשורים לשני נושאים שונים עשוי להיות מאמץ ולהביא את הלומדים להיגדים בלתי טריויאליים הודות לחשיבה יצירתית. ככול שהנושאים מרוחקים יותר זה מזה, התרגיל יהיה מאתגר יותר.

« חזרה למילון מונחים