« חזרה למילון מונחים

זיהום מושגי (conceptual contamination) מצב שבו מושגים מסוימים מאבדים את הערך שלהם בהבנת המציאות בשל ריבוי מושגים או שימוש עודף שמייצר סיסמאתיות.

« חזרה למילון מונחים