« חזרה למילון מונחים

חדשנות אחראית או מחקר וחדשנות אחראיים (Responsible Research and Innovation)

הקדשת תשומת לב לאחריות חברתית במסגרת מחקר ופיתוח טכנולוגיות, בשאיפה למֵירוּב (מקסימיזציה) של ההשלכות החיובית ומניעה או מזעור של ההשלכות השליליות.

« חזרה למילון מונחים