« חזרה למילון מונחים

חוקי חופש המידע (Freedom of information laws)

חוקים שמטרתם לאפשר לאזרחים גישה לנתונים ומידע המוחזקים על ידי גופים ציבוריים, על מנת להבטיח שקיפות מרבית, אחריות פעולות ממשלתיות, עידוד שימוש חוזר במידע ויצירת ערך חברתי וכלכלי.

« חזרה למילון מונחים