« חזרה למילון מונחים

חיוץ (Extrapolation), קביעת ערכים כמותיים עתידיים של מגמה מסוימת, בעזרת פונקציה מתמטית, תוך שימוש בנתוני עבר ועל סמך הנחה שהמגמה תתנהג בעתיד באופן דומה לעבר.

« חזרה למילון מונחים