« חזרה למילון מונחים

חיזוי טכנולוגיה (Technology Forecasting), תחום העוסק בניתוח/הערכה של מאפיינים עתידיים של טכנולוגיות, מוצרים, תהליכים וכו'. בדרך כלל הדגש הוא על היבטים כמותיים ו/או על זיהוי מוקדם של טכנולוגיות שעשויות להתממש בטווח זמן מסוים.

« חזרה למילון מונחים