« חזרה למילון מונחים

חקר עתידים (Futures Studies), תחום העוסק בלימוד וגיבוש שיטתי של הנחות והשערות לגבי העתיד, וליתר דיוק לגבי עתידים אפשריים שונים. כמו כן, התחום עוסק בפיתוח מתודולוגיות שנועדו לאפשר את הנ"ל.

« חזרה למילון מונחים