« חזרה למילון מונחים

חרוט עתידים (Futures Cone), צורת הסתכלות על העתיד תוך הבחנה בין סוגי עתידים שונים ובמיוחד עתידים אפשריים, עתידים "מתקבלים על הדעת" ועתידים מועדפים. בתוך אלה ניתן לזהות תרחישים ספציפיים, לרבות "קלפים פרועים".

« חזרה למילון מונחים