« חזרה למילון מונחים

חשיבת עתיד אישי (Personal Future Thinking), עתיד אישי הינו תחום המוכל בתוך שני תחומים: (1) תחום חשיבת העתיד (2) ומסלולי צמיחה אישית. חשיבת עתיד אישי בעלת מאפיינים המייחדים אותה מחשיבת עתיד כללי, והיא שמה את סיפור חייו של חוקר העתידים במרכז המחקר. עתיד אישי מתייחס לפרקי החיים ומאפשר תכנון חיים מושכל ואסטרטגי. חשיבת עתיד אישי בקרב תלמידים עשויה לעסוק בשאלות כגון : באיזו מגמה יבחרו? האם יצאו לשנת שירות או לעתודה אקדמית? באיזו יחידה יעדיפו לשרת בצבא? באילו מקצועות יעסקו והיכן ירכשו את ההשכלה העל-יסודית שלהם? מתי יקימו משפחה ומה יהיה גודלה? היכן יקבעו את מקום מגוריהם?

« חזרה למילון מונחים