« חזרה למילון מונחים

חתירה לאיזון (dynamic equilibrium), דפוס מערכתי המוביל את המערכת לחזור לאיזון גם כאשר מתקיימים שינויים דרמטיים בסביבה.

« חזרה למילון מונחים