« חזרה למילון מונחים

טביעת רגל פחמנית (Carbon Footprint)

סך של פליטות גזי חממה שנפלטים ממוצר, ארגון, אדם, מדינה או אירוע. לרוב, טביעת הרגל הפחמנית נמדדת ביחידות של כמות הפחמן דו-חמצני (CO2) וגז המתאן (CH4) הנפלטת (ויקיפדיה)

« חזרה למילון מונחים