« חזרה למילון מונחים

טכנולוגיה משבשת(disruptive technology)

טכנולוגיה חדשה שבסבירות גבוהה תחולל שינויים משמעותיים מאוד (חברתיים, כלכליים, חינוכיים וכו'), ותחליף טכנולוגיות קיימות.  אף כי למילה "שיבוש" יש בדרך כלל קונוטציה שלילית, במסגרת חקר עתידים ובהקשר לטכנולוגיות חדשות, השינוי שתחולל טכנולוגיה משבשת יכול בהחלט להיות חיובי.

« חזרה למילון מונחים