« חזרה למילון מונחים

טכנולוגיות להעצמת בני אדם (Human Enhancement Technologies)

טכנולוגיות המאפשרות שדרוג יכולות קוגניטיביות או פיזיות של בני אדם.

« חזרה למילון מונחים