« חזרה למילון מונחים

טכנולוגיות מפציעות (Emerging Technologies)

טכנולוגיות חדשות, או חידושים בטכנולוגיות קיימות, אשר עדיין לא הבשילו לכלל מימוש מלא וצפויות להיכנס לשימוש בשנים הקרובות.

« חזרה למילון מונחים