« חזרה למילון מונחים

טריאדה חינוכית (Educational Triad), הינו מבנה פדגוגי חדשני של יחידת לימוד בנושא חשיבת עתיד. טריאדות חינוכיות מתאפיינות במודולריות רבה המקנה גמישות לצוות המלמד. הטריאדות החינוכיות מהוות יחידות משמעותית במסלול הלמידה, עליהן נבנית הבנה מעמיקה של חומר הלימוד. טריאדה הינה מכלול הבנוי משלוש תת-יחידות המקיימות יחסי גומלין זו עם זו. הטריאדה החינוכית בנויה כשמה, משלושה חלקים עוקבים: (1) שלב החשיפה, (2) שלב שיטת חשיבת עתיד (3) ושלב התוצר. לרב, כל אחד מן החלקים אורך לפחות שעתיים אקדמיות עוקבות. בשלב החשיפה הלומדים מתוודעים באופנים מגוונים לנושא חדש להם הנוגע לעתיד. בשלב חשיבת העתיד, מיישמים הלומדים שיטת חשיבת עתיד על הנושא לו נחשפו בשלב הראשון. בשלב התוצר מתרחשת הבניית הידע ויישום התובנות וניתן ללומדים לבטא את עצמם באופנים יצירתיים מגוונים, לרב באופן פומבי.

« חזרה למילון מונחים