« חזרה למילון מונחים

ידע אפיסטמי (Epistemic Knowledge), ידע על אודות יצירת הידע. לדוגמה: כיצד התפתח הידע בתחום הדעת הנדון?

« חזרה למילון מונחים