« חזרה למילון מונחים

כוחות מניעים (Drivers), גורמים היוצרים שינויים המשפיעים על העתיד.

« חזרה למילון מונחים