« חזרה למילון מונחים

כלכלת "גיג" ("כלכלת חלטורה") – (Gig economy)

דרך עבודה המבוססת על עבודות זמניות או ביצוע עבודות נפרדות, ותשלום נפרד לכל עבודה, זאת במקום לעבוד אצל מעסיק. לרוב עובדי ה"גיג" מציעים מגוון רחב של שירותים כגון קידוד וכתיבה ונעזרים באפליקציות או/ו באתרי אינטרט כדי להתאים עצמם ולתת מענה מיטבי ללקוח.

« חזרה למילון מונחים