« חזרה למילון מונחים

לולאות משוב (feedback loop), דפוס רווח במערכות שבו תהליך מסוים משפיע על תהליך אחר, באופן שמשפיע בחזרה על התהליך הראשון ומייצר דינמיקה מסוימת לאורך זמן.

« חזרה למילון מונחים