« חזרה למילון מונחים

לולאת משוב חיובית (positive feedback loop), לולאת משוב המובילה להגברה מתמשכת של התופעה ללא גורם מאזן באופן המחולל תהליכים אקפוננציאליים.

« חזרה למילון מונחים