« חזרה למילון מונחים

לולאת משוב שלילית (negative feedback loop), לולאת משוב המובילה המכילה איזון שלילי כך שלרוב נשמרת מציאות יציבה.

« חזרה למילון מונחים