« חזרה למילון מונחים

למידה במרחבי החיים (Life-wide learning), למידה, בין אם פורמלית, בלתי פורמלית או אי-פורמלית, המתקיימת על פני כל טווח פעילויות החיים (האישיות, החברתיות או המקצועיות).

« חזרה למילון מונחים