« חזרה למילון מונחים

למידה לאורך החיים (Life long learning), פעילויות הלמידה המתבצעות במשך החיים ותוצאתן היא שיפור הידע, מיומנויות, כשירויות וערכים.

« חזרה למילון מונחים