« חזרה למילון מונחים

למידה סביב רעיונות גדולים (Big Ideas), הכוונה לנושא המהווה יעד מרכזי ללמידה (בשונה מנושא הנלמד בשיעור בודד) ופלטפורמה ליצירת ידע פעיל. תכנים שונים מתחומי דעת שונים יכולים להיות מקושרים ללמידה סביב רעיון גדול.

« חזרה למילון מונחים