« חזרה למילון מונחים

למידה תחומית (Disciplinary Learning), למידה המבקשת לחזק את תחום הדעת, עולם המושגים של התחום, התפיסות האפיסטמולוגיות שלו והמיומנויות המיוחדות לו.

« חזרה למילון מונחים