« חזרה למילון מונחים

למידה (Learning), תהליך שבאמצעותו אדם משיג ידע, מיומנויות, גישות וערכים. הלמידה מתרחשת דרך התנסות, רפלקציה אישית וחיצונית, שחזור (reconstruction) ואינטראקציה חברתית. הלמידה עשויה להתקיים במסגרות רשמיות, בלתי פורמליות או אי-פורמליות.

« חזרה למילון מונחים